محراب اندیشه

دلم خون شد ز مهجوری؛ شبی با ملحدان سر کن

نگاه خیس مجنون را؛ بیا این دفعه باور کن

سرم بشکسته و دل هم؛ نه سر مانده نه سامانی

تو که استاد عیسایی؛ دعایی وقف کافر کن

ز پا افتاده ‏ام، لنگم؛ وَ بی ‏چیزم، پریشانم

مسیحادم بیا یک دم؛ دل سنگِ مرا زر کن

الا یا ایها الساقی؛ شکسته کاسه ‏ی عیشم

تو خود پیمانه ‏ام بخش و؛ لب پیمانه را تر کن

و در دریای فیض خود؛ به آئین جوانمردی

و اهل بخشش و احسان؛ فقیری را شناور کن

قلم بشکسته و مجنون؛ نمی‎ داند چه می‏ خواهد

تو خود فکری به حال این؛ حقیرِ مستِ مضطر کن

و با یک گوشه ‏ی چشمی، شبِ مهجوری ما را

و این دلخونی ما را؛ بیا و شامِ آخر کن

بیا و جان من بستان؛ و این خون گلویم را

چو قربانی پذیرا شو؛ وَ در دم نذر مادر کن

محمد مهدی تهرانی

۹۴/۰۴/۲۳ موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد مهدی تهرانی / نظر بدهید(۰)

شِکن این رسم و بده دل ز کف و یار بجو
ره رندان طریقت ز طربخانه ی خمّار بجو

بزن این معرکه بر هم سحری رقص کنان
دف و نی گیر به دست و ره بازار بجو

بِدَر این خرقه و واله شو و سازی بنواز
بِکَن این سلسله ها و رخ دلدار بجو

قدحی باده از آن لعل لبش نوش بگیر
و در آن خلوت شیرین همه اسرار بجو

تن بی جان تو و گرمی آغوش نگار
ز تب زلف کمندش رَسَنِ دار بجو

سَر این قصه بلند است و تو می دانی نیک
ز مَلَک آنچه سزاوار ستاندن بود این بار بجو

محمد مهدی تهرانی

۹۴/۰۴/۲۳ موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد مهدی تهرانی / نظر بدهید(۰)

آخر از این خاک رها می شوم/معتکف کوی شما می شوم
مادر سادات سلامٌ علیک/قبله ی حاجات سلامٌ علیک
دل ز کفم رفته هوایی شدم/باز شبی کرب و بلایی شدم
آمده ام تا که رهایم کنید/از تن خاکیم جدایم کنید
آمده ام تا که گدایی کنم/بنده شوم کار خدایی کنم
آمده ام سرخوش ساغر شوم/ریزه خور سفره ی مادر شوم
آمده ام سر بکشم باده را/تر کنم از اشک کف جاده را
آمده ام نور به جامم کنید/بر در این خانه غلامم کنید
آمدم از باده لبالب شوم/مست میِ گفتن یارب شوم
آمده ام شاه زهیرم کند/بی سر و سامان حسینم کند
آمده ام تا ز غمش تب کنم/گریه برای غم زینب کنم
آمده ام سر بکشم باده را/طی کنم این جاده ی صد ساله را
آمده ام تا که جدایم کنند/اهل خرابات دعایم کنند
آمده ام خسته که هق هق کنم/مثل رقیه ز غمش دق کنم

محمد مهدی تهرانی

۹۴/۰۴/۲۳ موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد مهدی تهرانی / نظر بدهید(۰)